اعضای هیات علمی

 دکتر جواد سرآبادانی

دانشیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکي-بخش بیماریهای دهان

پست الکترونيک :sarabadanij[at]mums.ac.ir

 

دکتر امیر معین تقوی

استاد گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي-بخش پریودانتیکس

پست الکترونيک :moeentaghavia[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

دکتر زهرا دلاوریان

استاد گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکي-بخش بیماریهای دهان

پست الکترونيک :delavarianz[at]mums.ac.ir

  دکتر امین راه پیما 

دانشیار گروه جراحی دهان، فک و صورت انشکده دندانپزشکي-بخش جراحی

پست الکترونيک :rahpeymaa[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 


دکتر نوشین محتشم

استاد گروه آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکي-بخش پاتولوژي

پست الکترونيک :mohtashamn[at]mums.ac.ir

  دکتر علی فروزانفر

استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي-بخش پریودانتیکس

پست الکترونيک :forouzanfara[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر آتس سا پاک فطرت 

دانشیارگروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکي-بخش بیماریهای دهان

پست الکترونيک :pakfetrata[at]mums.ac.ir

  دکتر سهند سمیعی راد

استادیار گروه جراحی دانشکده دندانپزشکي-بخش جراحی

پست الکترونيک :samieerads[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

 دکتر نصرالله ساغروانیان

دانشیار گروه آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکي-بخش پاتولوژي

پست الکترونيک :saghravaniann[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

   دکتر مهدی غلامی

استادیار گروه جراحی دانشکده دندانپزشکي-بخش جراحی

پست الکترونيک :gholamimh[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر زهره دلیرثانی

دانشیارگروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکي-بخش بیماریهای دهان

پست الکترونيک :dalirsaniz[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهش

  دکتر حامد کرمانی

استادیار گروه جراحی دانشکده دندانپزشکي-بخش جراحی

پست الکترونيک :

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر حمیدرضا عرب

گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي-بخش پریو

 

پست الکترونيک :arabhr[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

  دکتر حسن حسین پور جاجرم

دانشیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکي-بخش بیماریهای دهان

پست الکترونيک :[at]mums.ac.ir

 لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر مریم امیرچقماقی

دانشیارگروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکي-بخش بیماریهای دهان

پست الکترونيک :amirchakhmaghim[at]mums.ac.ir

 لینک سوابق آموزشی و پژوهش

  دکتر هومن کشاورز

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :keshavarzh[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی


دکتر شادی ثقفی خادم

دانشیار گروه آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکي-بخش پاتولوژي

پست الکترونيک :saghafis[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 
دکتر علی کاظمیان

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :kazemiana[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر پگاه مسنن مظفری

دانشیارگروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکي-بخش بیماریهای دهان

پست الکترونيک :mosannenp[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهش

  دکتر هدیه توتونی

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی  

 

دکتر مجید صنعت خانی

دانشیارگروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکي-بخش بیماریهای دهان

پست الکترونيک : sanatkhanim[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهش
  دکتر فاطمه خوراکیان

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :khorakianf[at]mums.ac.ir

 لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر سعیده خواجه احمدی

دانشیار گروه آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکي-بخش پاتولوژي

پست الکترونيک :khajehahmadis[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

   
دکتر امیرطاهر میرمرتضوی

دانشیار گروه پروتز ثابت دانشکده دندانپزشکي-بخش پروتز

پست الکترونيک :mirmortazaviat[at]mums.ac.ir

   
 
دکتر فاطمه مظهری

دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکي-بخش کودکان

پست الکترونيک :mazharif[at]mums.ac.ir

 لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
   
 
دکتر ترانه موحد

استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکي-بخش کودکان

پست الکترونيک :movahhedt[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
   
دکتر نجمه انبیائی

دانشیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکي-بخش رادیولوژی

پست الکترونيک :anbiaeen[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
   
  دکتر ماهرخ ایمانی مقدم

استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکي-بخش رادیولوژی

پست الکترونيک :imanim[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
   
دکتر آدینه جوادیان لنگرودی

استادیار گروه رادیولوژی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :javadianla[at]mums.ac.ir

 لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
   
  کتر اعظم احمدیان یزدی

مربی گروه رادیولوژی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :ahmadiana[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی