کتاب


 

                                                   

 

 

لطفا جهت مشاهده هریک از کتاب های "تالیفی یا ترجمه و سایر کتابها " بر روی لینک تصویر مربوطه کلیک نمایید.

کتب تالیف شده توسط اعضای مرکز تحقیقات

 
 
تظاهرات مخاط دهان با مصرف سیستمیک داروها
تالیف : دکتر زهرا دلاوریان، دکتر آتس سا پاک فطرت، دکتر نیلوفر طیرانی نجاران
امور فنی و چاپ: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چاپ اول : پاییز 1387
از مقدمه کتاب:
علم فارماکولوژی به موازات سایر شاخه های علوم پزشکی پیشرفت قابل توجهی داشته، بطوری که تنوع داروئی روز افزونی برای درمان های جدید و تکمیلی بیماریهای گوناگون بهمراه داشته است.از یک سو این تنوع داروئی باعث بالا رفتن متوسط عمر انسانها به دلیل اثر مفید درمانی و از سوی دیگر سبب بروز عوارض ناخواسته داروئی شده است .
از جمله عوارض مهم و شایع داروئی، تظاهرات مخاطی دهان است که با مصرف سیستمیک داروها ایجاد می شود و شامل طیف وسیعی از علایم از تغییر رنگ مخاط تا زخم های وسیع و دردناک و گاه کشنده و ... می باشد.به عنوان مثال می توان بیش از 500 داروئی که سبب خشکی دهان می شود نام برد.
 
تظاهرات مخاط دهان با مصرف سیستمیک داروها
 

 

تشخیص افتراقی لنفادنوپاتی های سر و گردن
تالیف : دکتر عباس جواد زاده بلوری، دکتر حسن حسین پور جاجرم، دکتر مریم امیر چقماقی، دکتر نصیر حسن زاده
امور فنی و چاپ: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چاپ اول : تابستان 1388
از مقدمه کتاب:
لنفادنوپاتی های سروگردن می تواند اولین علامت یک بیماری سیستمیک جدی(مانند لنفوم) یا علامتی از یک عفونت ساده باشد. هرچند در کتب مرجع گوناگون پزشکی و دندانپزشکی بصورت پراکنده در مورد لنفادنوپاتیهای سرگردن و خصوصیات تشخیصی آنها بحث شده است، ولی همواره به فکر تالیف کتاب جامعی با رویکرد عملی برای تشخیص بالینی آنها بوده ایم.
لذا در کتاب حاضر تلاش شده است تا با یک رویکرد نوین تشخیص انواع بیماریهای مرتبط را بر اساس خصوصیات لنفادنوپاتی همراه آنها ارائه نموده و نکات مهم را در افتراق این بیماریها به بحث بگذراند. از آنجا که تشخیص لنفادنوپاتی های سر و گردن، حیطه مشترک دندانپزشکی می باشد، این مجموعه می تواند برای بسیاری از همکاران گرامی پزشک و دندانپزشک عمومی و متخصصین رشته های مختلف مفید واقع شود.

تشخیص افتراقی لنفادنوپاتی های سر و گردن

 
CDR برکت (تشخیص بیماریهای دهان - Compact Dentistry Refrences)
تالیف : دکتر مریم امیر چقماقی، دکتر زهره دلیر ثانی، دکتر پگاه مسنن مظفری، دکتر شیوا شیرازیان
چاپ اول : تابستان 1387
از مقدمه کتاب:
مجموعه( CDR Compact Dentistry Refrences) خلاصه ای است از کتب مرجع و معتبر دندانپزشکی که طبق فهرست ارائه شده توسط وزارت بهداشت و درمان سوالات امتحانات ورودی تخصصی و بورد از آنها تهیه می شود. در این مجموعه سعی بر آن بوده تا ضمن گردآوری کلیه نکات مهم و کلیدی هر کتاب جنبه ایجاز و خلاصه گویی نیز رعایت شود. در انتهای هر کتاب نیز سوالاتی که در دوره های گذشته امتحانات ورودی از این کتاب طرح شدهارائه گردیده است تا خواننده با امتحانات آشنایی بیشتری پیدا کند. لازم به ذکر است که مطالب هر کتاب توسط نفرات برتر آزمون های ورودی سال های گذشته جمع آوری شده و توسط یکی از اساتید برجسته آن رشته مورد بازبینی قرار گرفته است. در انتها با توجه به تاکید وزارت بهداشت و درمان بر اینکه سوالات امتحانات ورودی تخصصی باید دقیقا بر مبنای مطالب کتب مرجع تهیه شود مطالعه این مجموعه به کلیه دانشجویان و داوطلبان آزمون های دستیاری و بورد تخصصی دندانپزشکی توصیه می شود.