کارگاه های برگزار شده

 

این کارگاه توسط مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت با همکاری گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی مشهد در تاریخ 21 دی ماه 1391 در محل سالن سمینار دانشکده دندانپزشکی مشهد برگزار گردید.
 
 
کارگاه تدابیر دندانپزشکی در بیماران مبتلا به خشکی شدید دهان
 
 
 
این کارگاه توسط مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت با همکاری سرپرست تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد در تاریخ 19/12/89 به مدت 3 ساعت در محل سالن سمینار دانشکده دندانپزشکی مشهد برگزار گردید.
 
 
برنامه و سرفصل های کارگاه تدابیر دندانپزشکی در بیماران مبتلا به خشکی شدید دهان
 
 
 
 لطفا جهت دریافت فایل اسلایدهای ارائه شده در کارگاه آموزشی بر روی شکل مربوط به عنوان مورد نظر کلیک نمایید.
 
    
 

ردیف

اساتید

عنوان

زمان

دریافت فایل اسلایدهای ارائه شده

 
             
 
 

1

 دکتر حسین پور،دکتر زهرا دلاوریان

معرفی اهداف کارگاه 

5/10 -10  

-

 

 
 

2

 دکتر آتس سا پاک فطرت

رویکرد بیمار مبتلا به خشکی دهان 

 20/10 - 5/10

 

 

 

3

 دکتر پگاه مسنن مظفری 

معرفی بیمار میتلا به شوگرن اولیه و تدابیر پزشکی مرتبط با درمان های دندانپزشکی 

35/10- 20/10 

 

 

 
 

4

 دکتر درهمی  

 تدابیر پروستودنتیکس در بیمار مبتلا به خشکی دهان شدید

55/10 - 35/10 

 

 

 
 

5

 دکتر مقدس 

تدابیر دندانپزشکی ترمیمی در بیمار مبتلا به خشکی دهان شدید

20/11 - 11 

 

 

 
 

6

استراحت و پذیرایی

-

30/11 - 20/11

-

 
 
 

7

 دکتر عرب

 تدابیر دندانپزشکی پریودنتیکس در بیمار مبتلا به خشکی دهان شدید

12- 30/11

 
 
 

8

کار گروهی

ارائه طرح درمان برای بیمار ارائه شده در بیمار مبتلا به خشکی دهان شدید

13- 12

-