تاریخچه مرکز

 

مرکز تحقیقات بیماری های دهان و فک وصورت به منظور هدفمند کردن پژوهش و ارائه راه حل مناسب در امور بهداشتی و درمانی (پژوهش کاربردی) جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان جامعه و کمک به تولید علم راه اندازی شد و سعی بر آن دارد  با استفاده از نقشه صحیح وقابل اجرا با یک برنامه ریزی دقیق و استفاده بهینه از فرصت ها و امکانات موجود گامی موثر در جهت تولید علم بردارد. این مرکز  در دی ماه سال 1389 با کسب موافقت اصولی از جلسه شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شد و تحت ریاست خانم دکتر زهرا دلاوریان شروع به فعالیت نمود. 

 

در حال حاضر دارای 5 عضو هیات موسس، 10 عضو شورای عالی و 45 عضو هیات علمی همکار و یک کارشناس پژوهشی می باشد. 11 گروه در دانشکده دندانپزشکی وجود دارد که عبارتند گروه رادیولوژی فک و صورت، گروه جراحی فک و صورت ، گروه پریودانتیکس، گروه اندودانتیکس، گروه بیماریهای دهان، گروه ارتدانتیکس، گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی، گروه پروتزهای دندانی، گروه دندانپزشکی اطفال و گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت و گروه دندانپزشکی سلامت دهان و دندانپزشکي اجتماعي می باشد که از تمامی گروه های دندانپزشکی و سایر گروه های خارج از دانشکده دندانپزشکی نظیر هماتولوژی ، خون اطفال و دامپزشکی جذب مرکز شده اند و با مرکز همکاری دارند.


 

   
 

 

هدف 5 ساله مرکز (Long-term goal)

 هدف: تبدیل به يكي از قطب هاي علمي تحقيقاتی علوم پزشكي كشور در برنامه پنج ساله در راستای محور های فعالیت مرکز تحقیقات بیماری های دهان وفک و صورت شامل:

1) پژوهش

2) آموزش

3) انتقال دانش


   
 

اهداف كلي (General Goals)

گسترش ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بیماری های دهان و فک وصورت منتج از پژوهش های مرکز

بستر سازی مناسب جهت انجام تحقیقات بنیادی-کاربردی در جهت تولید علم

انجام پژوهش های بنیادی – کاربردی در جهت تولید علم

بکار گیری تکنیک های نوین تشخیصی ودرمانی

همکاری علمی وارتباط با سایر مراکز علمی در کشور

ارائه خدمات علمی پژوهشی به اعضای مرکز جهت ارتقا سطح مرکز

گسترش دانش افراد جامعه