برنامه استراتژیک مرکز

 

 

برنامه استراتژیک

مرکز تحقیقات بیماری های دهان وفک وصورت

 STRATEGIC PLAN

Oral and Maxillofacial Disease Research Center

School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences

 


   
 


دانلود فایل

مرکز تحقیقات بیماری های دهان و فک وصورت سعی بر آن داردکه با استفاده از نقشه صحیح وقابل اجرا با یک برنامه ریزی دقیق و استفاده بهینه از فرصت ها و امکانات موجود گامی موثر در جهت تولید علم بر اساس سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی کشور بردارد.

چشم انداز (Vision)

معرفي مرکز تحقيقات به عنوان مرکز پيشرو در تشخيص و درمان بيماريهاي دهان و فک و صورت.

رسالت (Mission)

1-  گسترش ارائه تحقیقات بنيادي-کاربردی در زمینه روش های تشخیصی و درمان بیماریهای دهان، فک و صورت

2-  فراهم آوردن بستر مناسب برای تهیه و ساخت دهانشویه ها و خمیردندان هایی با منشاء طبیعی و گیاهی

3-  همکاری و ارتباط با مراکز تحقیقات بالینی دانشگاه جهت انجام طرح های تحقیقاتی بالینی و استفاده از پتانسیل های موجود در دانشگاه به منظورانجام طرح های تحقیقاتی کاربردی

4-  ارتباط با ساير مراكز علمي و انجام طرح های تحقیقاتی چند مرکزی

5-  ارتباط و همکاری با ستاد سلول های بنیادی دانشگاه

6-   توانمند سازی اعضای مرکزتحقیقات در حیطه تشخیص ،پیشگیری و درمان بیماریهای دهان، فک و صورت تشخیص موقع و درمان موثرسرطان های سرو گردن(هشتمین سرطان شایع کل بدن)

7-  بستر سازی مناسب جهت جذب، حمایت و تشویق پژوهشگران

8-برنامه های آموزش عمومی(در راستای تشخیص به موقع سرطان های شایع سر وگردن وجلوگیری از بیماری های ویروسی مانند ایدز و هپاتیت و...) جهت عامه مردم در رسانه های جمعی بصورت مصاحبه تلوزیونی، پمفلت، مقاله ،سایت و...

 

ارزش ها

1-در راستا بودن مصوبات شورای عالی مرکز با سیاست ها و خط مشی های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

2-مشاركت جمعي، مسئوليت پذيري و پاسخگوئي

3-اعتقاد به قانون مداري

4-رعايت اصول اخلاق پزشكي و اسلامي در پژوهش ها

5-رعايت مالكيت معنوي سایر حقوق پژوهشگران و آزمودنی ها

6-عدالت در دسترسي به خدمات

7-رعايت نياز واقعي جامعه هدف و دفاع از حقوق مردم

آنالیز بررسی محیط داخلی و آنالیز بررسی محیط خارجی

نقاط قوت: Strengths

1-تشخیص ودرمان بیماران خاص مانند هپاتیت وایدز(گرفتن مسئولیت هدایت،نظارت و درمان بیماری بیماران خاص به عنوان یک الگوی جهانی که منجر به تولیدات علمی فراوانی هم شده است.)

2- افزایش رشد چشمگیر چاپ مقالات در نمایه نامه های بین المللی، ارجاع مقالات به نام مرکز و همچنین ارجاع کتب به مقالات مرکز، مرهون داشتن یک Data Bank بسیار قوی می باشد که امکان تهیه مقالات زیادی از آن وجود دارد.

الف) وجود کلینیک درد به عنوان کلینیک پژوهشی – آموزشی در شرق کشور(وجود 2000پرونده درد)

ب) بایگانی کامل پرونده بیماران دارای ضایعات دهان و فک وصورت شامل آرشیو فتوگرافی , رادیوگرافی ,و پرونده بالینی(9000 پروندضایعات حفره دهان)

ج) الکترونیک شدن داده های آزمایشگاه پاتولوژی فک وصورت با بازه زمانی 40 ساله

3- یکی از اهداف اصلی مرکز طراحی و راه اندازی پایگاه های اینترنتی علمی با موضوع بیماری های دهان وفک و صورت بوده که در طی این چند سال موفق به این امر گردید.(  راه اندازی سایت اختصاصی مرکز تحقیقات بیماری های دهان و فک وصورت وبه روزرسانی سایت به آدرسomfdrc.mums.ac.ir)

4-استفاده از روش های تشخیصی نوین نظیر لیزر و نور فلورسنت(دستگاه VEL-scope  )در تشخیص ضایعات حفره دهان

5-وجود دستگاه CBCTو سونوگرافی و انجام سیالوگرافی به صورت CTسیالو  جهت انجام طر ح های تحقیقاتی چند مرکزی

6-راه اندازی تکنیک ایمنوهیستوشیمی و PCR جهت انجام طر ح های تحقیقاتی مرکز

7-داوطلب شدن مرکز تحقیقات بیماری های دهان وفک وصورت به عنوان واحد مدیریت دانش بالینی و در حال انجام بومی سازی وتهیه گایدلاین

8-وجود هیات علمی پژوهشی توانمند و متخصص در مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت

9-تشخیص و درمان سرطان های سر وگردن(هشتمین سرطات شایع بدن)

10-توانمندی بالای اعضای هیات علمی مرکز وهمکاری در دو گروه علوم پایه و بالینی مانند:گروه تشخیص-پاتولوژی – جراحی-پریو-رادیولوژی-دندانپزشکی اجتماعی وسایر گروه های مرتبط

11-استفاده از روش های نوین تشخیصی و درمانی جراحی و غیر جراحی بیماری های دهان ، مفصلTMJ، شکاف کام و لب، بازسازی فکین، ناهنجاریهای فک و صورت

12- دسترسي به برخی سايت هاي علمي مورد نياز

13-- وجود برخی تجهيزات تحقیقاتی شامل: واحد لیزر، واحد پژوهش حيواني وآزمایشگاه مواددندانی

14- برگزاری کنگره های علمی – پژوهشی بین المللی و کشوری با تخصیص دادن امتیازات بازآموزی

15- برگزاری کارگاه های علمی- پژوهشی جهت آموزش و ارتقاء دندانپزشکان

16- امکان بکار گیری فرآورده های با منشاء طبیعی و گیاهی

17-  بودجه سالانه اختصاص یافته به مرکز تحقیقات جهت حمایت طرح های تحقیقاتی

18- وجود واحد ايمپلنت دنداني مستقل جهت انجام طر ح های تحقیقاتی

19-توانایی تولید و انتشار مقاله های معتبر داخلی و خارجی در حد امکان و بکارگیری نتایج آنها در جامعه بمنظور ارتقاء سطح سلامت و درمان بیماران.

20- ارائه خدماتscientific writing  ز طریق مرکز تحقیقات بیماری های دهان وفک وصورت

نقاط ضعف (Weakness)

1- کمبود اعتبارات: نداشتن بودجه مستقل  و محدودیت در منابع مالی جهت انجام طرح های تحقیقاتی

2- کمبود تجهیزات در مرکزمانند  ناکافی بودن Brush biopsyدر بخش بیماری های دهان که بتوان به طور معمول برای بیماران استفاده نمود ،MRIدر بخش رادیولوژی و اندوسکوپ در بخش جراحی

3- دسترسی ناکافی به مجلات علمی در سطح بین المللی

4- ارتباطات بين المللي ضعيف با مراكز تحقيقاتي خارج از كشور

5- عدم وجود هيأت علمي پژوهشي غیر طرحی

فرصت‌ها (Opportunities)

1- نگرش مثبت و حمایت مسئولين دانشگاه از مراکز تحقیقات در جهت انجام طرح های تحقیقاتی

2-قطب بودن دانشکده دندانپزشکی مشهد در شمال شرق کشور از جهت ارجاع بیماران و مشاوره

3 - اختصاص بودجه برای انجام طرح های تحقیقاتی

3- وجود بيمارستان مستقل در دانشکده دندانپزشکي

4-ارتباط با بيمارستان های  وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مشهد(بیمارستان امید ,امداد ,قائم,امام رضا ودکتر شیخ )ودانشگاه آزاد و مرکز درمانی سرطان رضا و دانشگاه علوم تربیتی ودانشگاه فردوسی

5- هماهنگي مناسب بين محققين و متخصصين پایه وبالین مانند بيماريهاي دهان، پاتولوژي  ، جراحي ورادیولوژی

6- امکان استفاده از همکاران متخصص بازنشسته و توانمند

7- ارتباط با ستاد پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی جهت انجام طرح های تحقيقاتي سلولي

8- امکان افزایش سطح اطلاعات عموم از طریق سایت مرکز و برپایی نمایشگاه در هفته پژوهش و تهیه و چاپ کاتالوگ ، پمفلت ، کتابچه های مرتبط و خبرنامه الکترونیکی سالانه

9–استفاده از اعضای هیات علمی پژوهشی در کمک به اعضای مرکز تحقیقات در جهت scientific writing

10–استفاده از اعضای مرکز تحقیقات عضو در شورای فن آوری دانشگاه جهت تسریع در ثبت پتنت وایجاد شرکت های دانش بنیان .

11–استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی بنیادی –کاربردی پایان یافته در جهت تولید علم و ارائه خدمات به جامعه

تهديدها (Threats)

1- اجرایی نشدن فرآیند فراخوان استخدام رسمی برای اعضای هیئت علمی پژوهشی

2- عدم کانالیزه شدن اعتبارات و امکانات دولتی به مراکز تحقیقات مربوطه

3- عدم يا کمبود ارتباط بين الملل در راستاي تبادل محقق با مراکز تحقيقاتي خارج از کشور.

 4- نقص قوانین که باعث بازنگري هاي مکرر در خصوص شيوه ارزيابي و ملاکهاي سنجش فعاليتهاي مراکز تحقيقاتي که سبب    سردر گمي در برنامه ريزيهاي کوتاه مدت مي گردد.

5- عدم وجودامکانات کافی برای انجام طرح های تحقیقاتی

اهداف كلي (General Goals)

1-گسترش ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بیماری های دهان و فک وصورت منتج از پژوهش های مرکز

2-بستر سازی مناسب جهت انجام تحقیقات بنیادی-کاربردی در جهت تولید علم

3-انجام پژوهش های بنیادی – کاربردی در جهت تولید علم

4-بکار گیری تکنیک های نوین تشخیصی ودرمانی

5-همکاری علمی وارتباط با سایر مراکز علمی در کشور

6-ارائه خدمات علمی پژوهشی به اعضای مرکز جهت ارتقا سطح مرکز

7-گسترش دانش افراد جامعه

راهبردها و راهکارها Strategies & Solution :

1-گسترش ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بیماری های دهان و فک وصورت منتج از پژوهش های مرکز

  —استفاده از روش های تشخیصی ودرمانی نوین برای افراد جامعه

—افزایش ارائه خدمات نوین حاصل ازپژوهش های مرکز در کلینیک درد

—افزایش ارائه خدمات تشخیصی و درمانی سرطان های سر وگردن از لحاظ کیفی و کمی

—افزایش ارائه خدمات درمانی به بیماران شکاف لب و کام از بدو تولد تا بزرگسالی با استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی مرکز

 تحقیقات بیماری های دهان و فک وصورت

2-بستر سازی مناسب جهت انجام تحقیقات بنیادی-کاربردی در جهت تولید علم

—ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در مرکز تحقیقات

—افزایش مشارکت مرکز در بودجه طرحهای تحقیقاتی مصوب مرکز    

—خريد تجهيزات و مواد مصرفي تخصصي بر اساس اولويت ها

—فراهم کردن امکانات آزمایشگاهی برای محققین

—ايجاد زير ساختهاي فيزيكي و تجهيزاتي مورد نياز تحقيقات بیماریهای دهان، فک و صورت

—امکانات فیزیکی و پرسنلی بسیار کم است ولی استفاده از تکنولوژی بالای ارتباطات و بهره وری از فضای مجازی این کمبود امکانات

را جبران نموده است.

 

3-انجام پژوهش های بنیادی کاربردی در جهت تولید علم

—انجام طرح های اپیدمیولوژیک استانی و کشوری ضایعات پاتولوژیک حفره دهان سر وگردن

—انجام طرح های تحقیقاتی در راستای پیشگیری از بیماری های ویروسی مانند هپاتیت وایدز

—انجام طرح های تحقیقاتی زیر بنایی با استفاده از تجهیزات پیشرفته رادیوگرافیک

—انجام پروژه های غربالگری سرطان های دهان و ریسک فاکتور های مرتبط با آن در شهر مشهد

—انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه شکاف کام

—انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه تشخیص –درمان ضایعات سرو گردن و بازسازی های حفره دهان

4-بکار گیری تکنیک های نوین تشخیصی ودرمانی

—انجام تحقيقات در زمينه کاربرد روش هاي تشخيصي وکمک تشخيصي و درماني نوين(مانند لیزر) به منظور تشخيص

 زودرس و قطعي بيماريهاي دهان فک و صورت

—تحقيق در زمينه ساخت مدل هاي حيواني بيماريهاي مخاط دهان به منظورکاربردهای تشخیصی و درمانی

—انجام تحقيقات سلولهاي بنيادي

5-همکاری وارتباط علمی با دیگرمراجع

—ارتباط با جامعه

—ارتباط با گروه آموزشي

—ارتباط با مديريت دانشگاه

—ارتباط با ساير مراكز تحقيقاتي

—ارتباط بين علوم پايه و كاربردي

—تحقيقات بين رشته اي

—انجام طرح های تحقیقاتی چند مرکزی مانند دانشکده پزشکی ، پزشکی قانونی، دانشگاه علوم، مرکز

تحقیقات اعتیاد،جهاد دانشگاهی ،مراکز درمانی خصوصی، ستاد پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی

—استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشکده های دیگر

—استفاده از امکانات آزمایشگاهی مراکز خصوصی

6-ارائه خدمات علمی پژوهشی به اعضای مرکز جهت ارتقا سطح علمی مرکز

—ایجادانگيزشي در داخل مراكز(حق التحقيق-حق نظارت)

—برگزاری جلسات منظم مرکز جهت برنامه ریزی پژوهشی و رفع مشکلات اعضای مرکز

—ارائه خدمات پژوهشی مانند ویرایش مقاله و ارسال مقاله به محققین توسط عضو هیات علمی پژوهشی مرکز

—تخصیص فراخوان به اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات

—توجه به کارگاههاي پژوهش حيواني جهت طرح ريزي طرح هاي تحقيقاتي هدف دار در جهت رفع مشکل باليني قابل توجه

—توانمندسازی اعضا از طریق برگزاری کارگاه

7-گسترش دانش افراد جامعه

—معرفی مرکز از طریق سایت و وبلاگ، برگزاری سمینارها ،کنگره های بین المللی و کشوری و مشارکت علمی با آنها

—انعكاس قابليتهای  تشخیصی –درمانی مرکز تحقیقات و حیطه فعاليتهاي مركز از طریق رسانه ها و شبکه های خبری علمی

به عامه مردم

هدف 5 ساله مرکز (Long-term goal)

هدف: تبدیل به يكي از قطب هاي علمي تحقيقاتی علوم پزشكي كشور در برنامه پنج ساله در راستای محور های فعالیت مرکز تحقیقات بیماری های دهان وفک و صورت شامل:

1) پژوهش

2) آموزش

3) انتقال دانش

پایش و ارزشیابی

 

ارزیابی درونی :

صدور امتیاز سالانه برای همکاران مرکز با محاسبه میزان فعالیت پژوهشی ایشان

ارزیابی درونی اعضای هیات علمی بر اساس اهداف تعریف شده 

ارزیابی برونی:

شرکت در سامانه پایش کشوری جهت بررسی فعالیت های اعضای هیات علمی مرکز  بر طبق ضوابط و آیین نامه کشوری در جهت ارتقا هرچه بیشتر مرکز

 

برنامه استراتژيك مركز تحقيقات بیماریهای دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشكي مشهد در تاریخ4/3/1394 با حضور خانم دکتر دلاوریان ، آقای دکتر امین راه پیما، خانم دکتر سعیده خواجه احمدی ،آقای دکتر ساغروانیان ، خانم دکتر پاک فطرت، خانم دکتر نوشین محتشم، خانم دلیر ثانی، خانم دکتر پگاه مسنن , خانم دکتر امیر چقماقی،  آقای دکتر سرآبادانی، خانم دکتر ایمانی مقدم آقای دکتر عرب ،خانم دکتر ثقفی و خانم هادیان  تنظیم و تهیه گردید.