افتخارات اعضای مرکز

 
 
 
کسب رتبه دوم پژوهشگر برتر توسط خانم دکتر پاک فطرت سال 1389

 
 
کسب رتبه طرح برتر پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مشهد توسط خانم دکتر پگاه مسنن مظفری
 
 
 
برگزیده شدن اعضای مرکز در چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
 
 
 
ارتقاء یافتن عضو هیات موسس مرکز،جناب آقای دکتر حبیبی به درجه استادی
 
 
 
دریافت فلوشیپ لیزر توسط خانم دکتر فرناز فلکی >> عضو هیات موسس مرکز  >>>  ادامه مطلب ..... کلیک نمایید!!
 

افتخار آفرينان اعضای مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت درهفته پژوهش و فناوری سال 1393

دکتر سعيده خواجه احمدي عضو هيات علمي مرکز تحقیقات بیماریهای دهان فک و صورت با کسب 468 امتیاز پژوهشی حائز رتبه سوم در بین برگزیدگان پژوهش و فناوری شدند.

دکتر امين راه پيما عضو هيات موسس مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت با کسب 451 امتیاز پژوهشی حائز رتبه چهارم در بین برگزیدگان پژوهش و فناوری شدند.

 
دکتر فاطمه مظهري  عضو هيات علمي گروه دندانپزشکي کودکان با کسب 42 امتیاز پژوهشی در جشنواره هفته پژوهش و فناوری عنوان پژوهشگر برتر را دریافت نمودند.
بدين وسيله مراتب شاد باش و تبريکات صميمانه ما را پذيرا باشيد اميد است شاهد موفقيت هاي روز افزون شما در آينده باشيم.