برگزاری سمینار استئونکروز فک ناشی از درمان پزشکی (MRONJ): چالشی جدید و جدی


سمینار استئونکروز فک ناشی از درمان پزشکی ( MRONJ : Medication-related osteonecrosis of the jaw): چالشی جدید و جدی

 

دارای امتیاز بازآموزی برای دندانپزشکان و پزشکان

 

تاریخ برگزاری: 2 آذرماه 1396  مکان :سالن آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی 

 


برنامه زمانبندی شده سمینارساعت

موضوع سخنرانی

سخنران

تخصص

اعضا پانل

7:45-7:30

تلاوت قرآن مجید- سرود جمهوری اسلامی

 

8:5-7:45

خوش آمدگویی

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های دهان وفک وصورت

8:45-8:5

علل استئونکروز فک ناشی از درمان پزشکی (MRONJ)

دکتر زهرا دلاوریان

متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت

دکتر تقی زاده

دکتر عباس جوادزاده بلوری

دکتر کامران خزائنی

 

9:25-8:45

بروز ،شیوع و عوامل خطر استئونکروز ناشی از رادیو تراپی

دکتر آذر فانی پاکدل

متخصص رادیوتراپی، انکولوژی

10:15-9:25

موارد تجویز بیس فسفوناتهای خوراکی و تزریقی در کنسر ها

دکتر رهام سالک

متخصص رادیوتراپی، انکولوژی

10:55– 10:15

موارد تجویز بیس فسفوناتهای خوراکی و تزریقی در بیماریهای استخوانی

دکتر مریم صاحباری

متخصص روماتولوژی

11:15– 10:55

استراحت و پذیرایی

11:35-11:15

علایم بالینی و رادیوگرافیک ودرمان های دندانپزشکی همراه با خطر استئومیلیت و پیشگیری از آن

دکتر پگاه مسنن مظفری

متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت

دکتر آتس سا پاک فطرت

دکتر رضا شاه اکبری

دکتر مجید عشق پور

دکتر لیلا وظیفه مستعان

 

12-11:35

درمان  استئونکروز ناشی از MRONJ

دکتر سهندسمیعی راد

متخصص جراحی دهان، فک و صورت

12:45- 12   

راهکارهای عملی و تجربیات بالینی MRONJ

دکتر امین راه پیما

متخصص جراحی دهان، فک و صورت

13- 12:45   

نماز

14- 13 

پنل: ارائه چندین مورد MRONJ و بحث و تبادل نظر و جمع بندی سمینار

دکتر پگاه مسنن مظفری

متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت