آرم مرکز

رئیس مرکز

دکتر امین راه پیما

دانشیار گروه جراحی دهان، فک و صورت

متخصص جراحی دهان، فک و صورت

صورت جلسات شورای عالی

صورت جلسات شورای عالی مرکز را مشاهده نمایید

شرایط دفاع از پایان نامه

تخصص و فوق تخصص را مشاهده نمایید

صورت جلسات شورای پژوهشی

صورت جلسات شورای پژوهشی را مشاهده نمایید

تجهیزات آزمایشگاه

تجهیزات آزمایشگاه و امکانات تحقیقاتی را مشاهده نمایید

آمار باز دید کنندگان
نمایش تعداد مطالب
211545
تاریخ بروز رسانی

تاریخ بروز رسانی : 15 اردیبهشت ماه 1400

معرفی مرکز تحقیقات بیماریهای دهان ، فک و صورت

مرکز تحقیقات بیماری های دهان و فک وصورت به منظور هدفمند کردن پژوهش و ارائه راه حل مناسب در امور بهداشتی و درمانی (پژوهش کاربردی) جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان جامعه و کمک به تولید علم راه اندازی شد و سعی بر آن دارد  با استفاده از نقشه صحیح وقابل اجرا با یک برنامه ریزی دقیق و استفاده بهینه از فرصت ها و امکانات موجود گامی موثر در جهت تولید علم بردارد. این مرکز  در دی ماه سال ١٣٨٩ با کسب موافقت اصولی از جلسه شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شد و تحت ریاست خانم دکتر زهرا دلاوریان شروع به فعالیت نمود. ..ادامه مطلب

اهداف ما :

  • گسترش ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بیماری های دهان و فک وصورت منتج از پژوهش های مرکز
  • بستر سازی مناسب جهت انجام تحقیقات بنیادی-کاربردی در جهت تولید علم
  • انجام پژوهش های بنیادی – کاربردی در جهت تولید علم
  • بکار گیری تکنیک های نوین تشخیصی ودرمانی
  • همکاری علمی وارتباط با سایر مراکز علمی در کشور
  • ارائه خدمات علمی پژوهشی به اعضای مرکز جهت ارتقا سطح مرکز
  • گسترش دانش افراد جامعه